Pohotovost

Rychlá záchranná služba 155 - non stop, na území ČR, bez předvolby a zdarma
 
Tísňová linka 112 - non stop, ve všech státech EU, zdarma, umožňuje určit polohu volajícího, je to univerzální tísňová linka, propojení se záchranáři, hasiči a policií
 
Fakultní nemocnice Brno
Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno
532 234 935, 532 234 465
 
Nemocnice Vyškov 
Purkyňova 36, Vyškov
517 315 631
 
Toxikologické informační středisko Praha - v případě akutní otravy
224 919 293, 224 915 402
 
Dětská zubní pohotovost
Ponávka 6, Brno
545 538 421
 
Lékárenská pohotovostní služba
Koliště 47, Brno
545 424 888
 
Linka bezpečí - pro děti a mládež, non stop, zdarma, anonymně
116 111
 
Modrá linka důvěry - když si nevíte rady, cítíte se ohroženi
549 241 010, 608 902 410