Pohotovost

Rychlá záchranná služba 155 - non stop, na území ČR, bez předvolby a zdarma
 
Tísňová linka 112 - non stop, ve všech státech EU, zdarma, umožňuje určit polohu volajícího, je to univerzální tísňová linka, propojení se záchranáři, hasiči a policií
 
Fakultní nemocnice Brno
Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno
532 234 935, 532 234 465
 
Nemocnice Boskovice
Dětské oddělení
516 491 331, 516 491 341
 
Nemocnice Vyškov 
Purkyňova 36, Vyškov
517 315 631
 
Toxikologické informační středisko Praha - v případě akutní otravy
224 919 293, 224 915 402
 
Dětská zubní pohotovost
Ponávka 6, Brno
545 538 421
 
Lékárenská pohotovostní služba
Koliště 47, Brno
545 424 888
 
Linka bezpečí - pro děti a mládež, non stop, zdarma, anonymně
116 111
 
Modrá linka důvěry - když si nevíte rady, cítíte se ohroženi
549 241 010, 608 902 410