Preventivní prohlídky

obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek stanoví vyhláška MZ č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách
 
1. prohlídka novorozence - do 2 dnů od propuštění, založení zdravotnické dokumentace, odebrání rodinné anamnézy, zhodnocení Zprávy o novorozenci, kontrola kojení, interní vyšetření, PMV (psychomotorický vývoj), hojení pupku, vitamin K
 
2. prohlídka ve 14 dnech - hmotnost+délka, obvod hlavy, interní vyšetření, PMV, kojení, pupek, počátek podávání vitamínu D, kontrola vyšetření kyčlí (ortoped  mezi 3. a 6. týdnem)
 
3. prohlídka v 6 týdnech - hmotnost+délka, obvod hlavy, interní vyšetření, PMV, kojení, vit. D, orientační vyšetření zraku
 
4. prohlídka ve 3 měsících - hmotnost+délka, obvod hlavy, interní vyšetření, PMV, kojení, vit. D, kontrola vyšetření kyčlí, možnost zahájení očkování
 
5. prohlídka ve 4-5 měsících - hmotnost+délka, obvod hlavy, interní vyšetření, PMV, kojení vit. D, orientační vyšetření zraku a sluchu, kontrola očkování
 
6. prohlídka v 6 měsících - hmotnost+délka, obvod hlavy, interní vyšetření, PMV, kojení, vit. D, zahájení podávání příkrmů u kojených dětí, vit. D, kontrola růstu zoubků, poučení pravidelné zubní prohlídce
 
7. prohlídka v 8 měsících - hmotnost+délka, obvod hlavy, interní vyšetření, PMV, vit. D, příkrmy, orientační vyšetření zraku a sluchu
 
8. prohlídka v 10 měsících - hmotnost+délka, obvod hlavy, interní vyšetření, PMV, vit. D, příkrmy
 
9. prohlídka ve 12 měsících - hmotnost+délka, obvod hlavy, interní vyšetření, PMV, vit. D, příkrmy, vyšetření zraku a sluchu, vývoje řeči, doporučení stomatologického vyšetření, plán očkování
 
10. prohlídka v 18 měsících - hmotnost+délka, obvod hlavy, interní vyšetření, PMV (jemná a hrubá motorika, řeč, sociální chování), vyšetření zraku a sluchu, screening poruch autistického spektra
 
11. prohlídka ve 3 letech - hmotnost+výška, obvod hlavy, interní vyšetření, PMV, vyšetření zraku, sluchu, řeči, laterality, znalosti barev, kontrola moči, TK a pulzu, dentice, prevence úrazů, kontrola očkování
 
12. prohlídka v 5 letech - hmotnost+výška, interní vyšetření, PMV, vyšetření řeči, znalost a pojmenování barev, kontrola hygienických návyků, předběžné posouzení školní zralosti
 
13. prohlídka v 7 letech - hmotnost+výška, interní vyšetření, vyšetření zraku, sluchu a řeči, měření TK a pulzu, kontrola moči
 
14. prohlídka v 9 letech - hmotnost+výška, interní vyšetření, vyšetření zraku, sluchu a řeči, měření TK a pulzu, kontrola moči
 
15. prohlídka v 11 letech - hmotnost+výška, interní vyšetření, vyšetření zraku, sluchu a řeči, měření TK a pulzu, kontrola moči, kontrola nástupu puberty
 
16. prohlídka ve 13 letech - hmotnost+výška, interní vyšetření, vyšetření zraku, sluchu a řeči, měření TK a pulzu, kontrola moči, barvocit, dotaz na menstruační cyklus, možnost zahájení očkování proti HPV (dívky i chlapci), kontrola průběhu dospívání
 
17. prohlídka v 15 letech - hmotnost+výška, interní vyšetření, vyšetření zraku, sluchu a řeči, měření TK a pulzu, kontrola moči, posouzení studijního zaměření, ev. volby povolání, poučení o rizikovém chování (drogy) a chráněném sexu, dívky - poučení o pravidelném preventivním gynekologickém vyšetření, kontrola průběhu dospívání
 
18. prohlídka v 17 letech - hmotnost+výška, interní vyšetření, vyšetření zraku, sluchu a řeči, měření TK a pulzu, kontrola moči, poučení o chráněném sexu
 
19. výstupní prohlídka v 19 letech - hmotnost+výška, interní vyšetření, vyšetření zraku, sluchu a řeči, měření TK a pulzu, kontrola moči, závěrečné zhodnocení zdravotního stavu, převedení do péče PL
 
součástí všech prohlídek je také posouzení sociálního zázemí, vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte